SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221019-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
HelpSystems Cobalt Strike – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť HelpSystems vydala bezpečnostnú aktualizáciu na produkt Cobalt Strike, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.10.2022
CVE
CVE-2022-42948
IOC
Zasiahnuté systémy
HelpSystems Cobalt Strike vo verzii 4.7.1 (zraniteľnosť bola opravená vo verzii 4.7.2)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať bezodkladnú aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vykonanie škodlivého kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2022/10/critical-rce-vulnerability-discovered.html

« Späť na zoznam