SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221025-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Haas, Okuma, Heidenhain, Fanuc CNC zariadenia – viacero bezpečnostných zraniteľností vrátane kritických
Popis
Bezpečnostní výskumníci TrendMicro zverejnili štúdiu o zraniteľnostiach CNC zariadení od výrobcov Haas, Okuma, Heindhain a Fanuc.
Najzávažnejšia zraniteľnosť sa nachádza v simulátore zariadenia Okuma Genos M460V-5AX, spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať neoprávnené zmeny v systéme a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného naruašenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.10.2022
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Haas Super Mini Mill
Okuma Genos M460V-5AX
Heidenhain Hartford 5A-65E
Fanuc Yasda YMC 430 + RT10 a Star SR-32JII27
Následky
Neoprávnené zmeny v systéme
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Spoločnosť Haas a Heidenhain neplánujú vydať bezpečnostné aktualizácie a v súčasnosti pripravujú zoznam odporúčaní, ako uvedené zraniteľnosti mitigovať.
Spoločnosť Okuma vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú zraniteľnosť v MTConnect. Aktualizácie pre odstránenie zraniteľnosti v THINC-OSP výrobca neplánuje vydať.
Spoločnosť Fanuc aktualizovala dokumentáciu k produktu a implementovala mechanizmy autentifikácie pre interface FOCAS.
Bližšie informácie o analyzovaných zraniteľnostiach a pripravovaných návodoch na ich mitigáciu nájdete v odkaze v časti Zdroje.
V prípade, že sú dostupné aktualizácie, odporúčame ich bezodkladné vykonanie.
Riadiace systémy a jednotky odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vykonanie škodlivého kódu je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-the-security-risks-faced-by-cnc-machines-in-industry-4-0.pdf

« Späť na zoznam