SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
SAP produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označované ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v produkte BusinessObjects Business Intelligence Platform, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.11.2022
CVE
CVE-2021-20223, CVE-2022-35291, CVE-2022-35737, CVE-2022-41203, CVE-2022-41204, CVE-2022-41205, CVE-2022-41207, CVE-2022-41208, CVE-2022-41211, CVE-2022-41212, CVE-2022-41214, CVE-2022-41215, CVE-2022-41258, CVE-2022-41259, CVE-2022-41260
IOC
Zasiahnuté systémy
BusinessObjects Business Intelligence Platform
SQlite
SAP Commerce
SAP NetWeaver Application Server
SAP SuccessFactors
SAP 3D Visual Enterprise Author
SAP 3D Visual Enterprise Viewer
SAP SQL Anywhere
SAP Financial Consolidation
SAP Biller Direct
SAP GUI for Windows
SAP NetWeaver ABAP Server and ABAP Platform
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkaze v sekcii ZDROJE
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41203

« Späť na zoznam