SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
W&T ComServer Series – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Wiesemann & Theis vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov Com-Server, ktoré opravujú tri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom špeciálne vytvorených HTTP GET požiadaviek spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.11.2022
CVE
CVE-2022-42785, CVE-2022-42786, CVE-2022-42787
IOC
Zasiahnuté systémy
AT-Modem-Emulator vo verzii staršej ako 1.48
Com-Server ++ vo verzii staršej ako 1.48
Com-Server 20mA vo verzii staršej ako 1.48
Com-Server Highspeed 100BaseFX vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed 100BaseLX vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed 19″ 1Port vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed 19″ 4Port vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed Compact vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed Industry vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed Isolated vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed OEM vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed Office 1 Port vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed Office 4 Port vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server Highspeed PoE vo verzii staršej ako 1.76
Com-Server LC vo verzii staršej ako 1.48
Com-Server PoE 3 x Isolated vo verzii staršej ako 1.48
Com-Server UL vo verzii staršej ako 1.48
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en/advisories/VDE-2022-043/

« Späť na zoznam