SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
VMware Workspace ONE Assist – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť VMware vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Workspace ONE Assist, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označované ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému a spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.11.2022
CVE
CVE-2022-31685, CVE-2022-31686, CVE-2022-31687, CVE-2022-31688, CVE-2022-31689
IOC
Zasiahnuté systémy
VMware Workspace ONE Assist vo verzii staršej ako 22.10 (89993)
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0028.html

« Späť na zoznam