SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221110-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
WP plugin HTML Forms – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu HTML Forms vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.11.2022
CVE
CVE-2022-3689
IOC
Zasiahnuté systémy
HTML Forms vo verzii staršej ako 1.3.25
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://patchstack.com/database/vulnerability/html-forms/wordpress-html-forms-plugin-1-3-24-auth-sql-injection-sqli-vulnerability

« Späť na zoznam