SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221205-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Quarkus Java framework – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári frameworku Quarkus vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.11.2022
CVE
CVE-2022-4116
IOC
Zasiahnuté systémy
Quarkus Java framework vo verzii staršej ako 2.14.2.Final a 2.13.5.Final
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše aplikácie nevyužívajú predmetný framework v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, zabezpečte aktualizáciu všetkých komponentov, od ktorých závisí vaša aplikácia, na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://thehackernews.com/2022/12/researchers-disclose-critical-rce.html
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4116

« Späť na zoznam