SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221205-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Codesys & Festo – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o viacerých zraniteľnostiach produktov CODESYS Development System a Festo CPX-CEC-C1 a CPX-CMXX, z ktorých je jedna kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej UDP správy vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.11.2022
CVE
CVE-2022-22515, CVE-2022-3079, CVE-2022-31806, CVE-2022-3270, CVE-2022-4048
IOC
Zasiahnuté systémy
Festo CPX-CEC-C1 V2 vo všetkých verziách
Festo CPX-CMXX vo všetkých verziách
CODESYS Development System vo verzii staršej ako V3.5.18.40
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
V prípade systémov pre ktoré aktualizácia nie je možná, výrobca odporúča prejsť na iný produkt s platnou podporou.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.forescout.com/blog/oticefall-continues-vedere-labs-discloses-three-new-vulnerabilities-affecting-ot-products-how-to-mitigate/
https://thehackernews.com/2022/11/3-new-vulnerabilities-affect-ot.html
https://www.scmagazine.com/analysis/critical-infrastructure/trio-of-new-vulnerabilities-allow-code-manipulation-denial-of-service-and-worse-for-industrial-controllers
https://www.infosecurity-magazine.com/news/new-icefall-bugs-include-critical/
https://industrialcyber.co/vulnerabilities/vedere-labs-updates-oticefall-findings-adds-three-more-vulnerabilities-in-festo-automation-controllers-codesys-equipment/
https://www.securityweek.com/oticefall-continues-vulnerabilities-festo-codesys-products
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17350&token=2cee62285d3ec76d6a78dfa9b9e81e66f6136a2a&download=
https://www.festo.com/net/en-us_us/SupportPortal/Files/726721/fsa-202207_CPX-CEC-C1%20and%20CPX-CMXX,%20Missing%20Authentication%20for%20Critical%20Webpage%20Function.pdf

« Späť na zoznam