SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20221207-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
MegaRAC BMC – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o troch zraniteľnostiach ovládača manažmentu základných dosiek (BMC) AMI MegaRAC, z ktorých jedna je označovaná ako kritická. Pre ich zneužitie musí mať útočník prístup do Redfish alebo IPMI API.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej HTTP požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.12.2022
CVE
CVE-2022-2827, CVE-2022-40242, CVE-2022-40259
IOC
Zasiahnuté systémy
Všetky MegaRAC BMC
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Pri produktoch, pre ktoré ešte neboli vydané bezpečnostné záplaty, odporúčame zraniteľnosti mitigovať aktualizáciou firmvéru. Overte predvolené nastavenia firmvéru a zakážte vstavané administratívne účty. Môžete tiež postupovať podľa pokynov bezpečnostných výskumníkov uvedených na webovej adrese:
URL
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Manažmentové rozhrania zariadení a serverov odporúčame nesprístupňovať z verejného Internetu.
Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry a tiež limitovať prístup k administratívnemu rozhraniu a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Zdroje
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/severe-ami-megarac-flaws-impact-servers-from-amd-arm-hpe-dell-others/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/241382
https://eclypsium.com/2022/12/05/supply-chain-vulnerabilities-put-server-ecosystem-at-risk/

« Späť na zoznam