SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230124-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
GE Digital Proficy Historian – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť GE Digital vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoju platformu pre manažment dát Proficy Historian, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.01.2023
CVE
CVE-2022-38469, CVE-2022-43494, CVE-2022-46331, CVE-2022-46660, CVE-2022-46732
IOC
Zasiahnuté systémy
Proficy Historian vo verzii staršej ako 2023
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN).
Zdroje
https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-017-01

« Späť na zoznam