SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230124-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Learnpress WP plugin – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Vývojári WordPress pluginu Learnpress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.01.2023
CVE
CVE-2022-45820
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress LearnPress plugin vo verzii staršej ako 4.2.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://sk.wordpress.org/plugins/learnpress/#developers
https://patchstack.com/database/vulnerability/learnpress/wordpress-learnpress-plugin-4-1-7-3-2-auth-sql-injection-sqli-vulnerability

« Späť na zoznam