SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230131-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
QNAP QTS, QuTS hero – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť QNAP vydala bezpečnostné aktualizácie na operačné systémy QTS a QuTS hero, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom bližšie nešpecifikovanej zraniteľnosti injekovať škodlivý kód a následne spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.01.2023
CVE
CVE-2022-27596
IOC
Zasiahnuté systémy
QTS 5.0.1.2234 vo verzii staršej ako 20221201
QuTS hero h5.0.1.2248 vo verzii staršej ako 20221215
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-23-01
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27596

« Späť na zoznam