SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230314-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Ivanti Avalanche – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Ivanti vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj nástroj pre manažment mobilných zariadení Avalanche, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi modifikovať prihlasovacie údaje pre Web Panel, získať neoprávnený prístup do systému a následne spôsobiť narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.03.2023
CVE
CVE-2022-44574
IOC
Zasiahnuté systémy
Avalanche vo verzii staršej ako 6.4
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://forums.ivanti.com/s/article/Avalanche-ZDI-CAN-19513-Security-Advisory?language=en_US
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-228/

« Späť na zoznam