SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230316-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označovaná ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť nachádzajúca sa v platforme ColdFusion spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.03.2023
CVE
CVE-2023-21615, CVE-2023-21616, CVE-2023-22247, CVE-2023-22249, CVE-2023-22250, CVE-2023-22251, CVE-2023-22252, CVE-2023-22253, CVE-2023-22254, CVE-2023-22256, CVE-2023-22257, CVE-2023-22258, CVE-2023-22259, CVE-2023-22260, CVE-2023-22261, CVE-2023-22262, CVE-2023-22263, CVE-2023-22264, CVE-2023-22265, CVE-2023-22266, CVE-2023-22269, CVE-2023-22271, CVE-2023-25690, CVE-2023-25859, CVE-2023-25860, CVE-2023-25861, CVE-2023-25862, CVE-2023-25863, CVE-2023-25864, CVE-2023-25865, CVE-2023-25866, CVE-2023-25867, CVE-2023-25868, CVE-2023-25869, CVE-2023-25870, CVE-2023-25871, CVE-2023-25872, CVE-2023-25873, CVE-2023-25874, CVE-2023-25875, CVE-2023-25876, CVE-2023-25877, CVE-2023-25878, CVE-2023-25879, CVE-2023-25880, CVE-2023-25881, CVE-2023-25882, CVE-2023-25883, CVE-2023-25884, CVE-2023-25885, CVE-2023-25886, CVE-2023-25887, CVE-2023-25888, CVE-2023-25889, CVE-2023-25890, CVE-2023-25891, CVE-2023-25892, CVE-2023-25893, CVE-2023-25894, CVE-2023-25895, CVE-2023-25896, CVE-2023-25897, CVE-2023-25898, CVE-2023-25899, CVE-2023-25900, CVE-2023-25901, CVE-2023-25902, CVE-2023-25903, CVE-2023-25904, CVE-2023-25905, CVE-2023-25906, CVE-2023-25907, CVE-2023-25908, CVE-2023-26327, CVE-2023-26328, CVE-2023-26329, CVE-2023-26330, CVE-2023-26331, CVE-2023-26332, CVE-2023-26333, CVE-2023-26334, CVE-2023-26335, CVE-2023-26336, CVE-2023-26337, CVE-2023-26338, CVE-2023-26339, CVE-2023-26340, CVE-2023-26341, CVE-2023-26342, CVE-2023-26343, CVE-2023-26344, CVE-2023-26345, CVE-2023-26346, CVE-2023-26348, CVE-2023-26349, CVE-2023-26350, CVE-2023-26351, CVE-2023-26352, CVE-2023-26353, CVE-2023-26354, CVE-2023-26355, CVE-2023-26356, CVE-2023-26358, CVE-2023-26359, CVE-2023-26360, CVE-2023-26361, CVE-2023-26426
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe Experience Manager (AEM) AEM Cloud Service Release 2023.1
Adobe Experience Manager 6.5.16.0
Illustrator 2023 27.3.1
Adobe Dimension 3.4.8
Creative Cloud Desktop Application 5.10
Adobe Substance 3D Stager 2.0.1
Photoshop 2022 23.5.4
Photoshop 2023 24.2.1
ColdFusion 2018 Update 16
ColdFusion 2021 Update 6
Adobe Commerce 2.4.6, 2.4.5-p2, 2.4.4-p3
Magento Open Source 2.4.6, 2.4.5-p2, 2.4.4-p3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/magento/apsb23-17.html
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb23-25.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-23.html
https://helpx.adobe.com/security/products/substance3d_stager/apsb23-22.html
https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb23-21.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dimension/apsb23-20.html
https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb23-19.html
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb23-18.html

« Späť na zoznam