SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230321-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Honeywell OneWireless Wireless Device Manager (WDM) – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Honeywell vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OneWireless WDM, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.03.2023
CVE
CVE-2022-46361
IOC
Zasiahnuté systémy
OneWireless WDM vo verzii staršej ako R322.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.
Zdroje
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-075-06

« Späť na zoznam