SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230518-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Node.js vm2 – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja vm2 pre Node.js vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód na host zariadení, na ktorom beží inštancia vm2.
Na uvedenú zraniteľnosť je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.05.2023
CVE
CVE-2023-32313, CVE-2023-32314
IOC
Zasiahnuté systémy
Node.js vm2 vo verzii staršej ako 3.9.18
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/255367
https://github.com/patriksimek/vm2/security/advisories/GHSA-whpj-8f3w-67p5
https://github.com/patriksimek/vm2/security/advisories/GHSA-p5gc-c584-jj6v

« Späť na zoznam