SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230523-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Johnson Controls OpenBlue Enterprise Manager Data Collector – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Johnson Controls vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OpenBlue Enterprise Manager Data Collector, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii mechanizmov autentifikácie a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.05.2023
CVE
CVE-2023-2024, CVE-2023-2025
IOC
Zasiahnuté systémy
OpenBlue Enterprise Manager Data Collector vo verzii staršej ako 3.2.5.75
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/product-security-advisories/2023/jci-psa-2023-04.pdf?la=en&hash=1F25E1CC85D3CBAE64CBC87BE9E2DA04F39B77B6
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/255811
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-138-04

« Späť na zoznam