SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230523-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco produkty- viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza vo switchoch zo série Small Business, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.05.2023
CVE
CVE-2023-20003, CVE-2023-20024, CVE-2023-20077, CVE-2023-20087, CVE-2023-20106, CVE-2023-20110, CVE-2023-20156, CVE-2023-20157, CVE-2023-20158, CVE-2023-20159, CVE-2023-20160, CVE-2023-20161, CVE-2023-20162, CVE-2023-20163, CVE-2023-20164, CVE-2023-20166, CVE-2023-20167, CVE-2023-20171, CVE-2023-20172, CVE-2023-20173, CVE-2023-20174, CVE-2023-20182, CVE-2023-20183, CVE-2023-20184, CVE-2023-20189
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Business Wireless AP Software
Cisco DNA Center Software
Cisco ISE
Cisco SSM On-Prem

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE.

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sg-web-multi-S9g4Nkgv
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cbw-auth-bypass-ggnAfdZ
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnac-multiple-kTQkGU3
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-file-delete-read-PK5ghDDd
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-file-dwnld-Srcdnkd2
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-injection-sRQnsEU9
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-traversal-ZTUgMYhu
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ise-xxe-inj-696OZTCm
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-ssm-sql-X9MmjSYh

« Späť na zoznam