SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230523-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Linux Kernel – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Vývojári jadra operačného systému Linux vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.05.2023
CVE
CVE-2023-2593, CVE-2023-32246, CVE-2023-32247, CVE-2023-32248, CVE-2023-32249, CVE-2023-32250, CVE-2023-32251, CVE-2023-32252, CVE-2023-32253, CVE-2023-32254, CVE-2023-32255, CVE-2023-32256, CVE-2023-32257, CVE-2023-32258
IOC
Zasiahnuté systémy
Linux Kernel vo verzii staršej ako v6.4-rc3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-702/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-708/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-707/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-706/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-705/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-692/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-704/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-703/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-701/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-700/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-699/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-698/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-697/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-696/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-695/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-694/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-693/

« Späť na zoznam