SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230524-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Mitsubishi Electric MELSEC iQ-F Series – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Mitsubishi vydala bezpečnostnú aktualizáciu firmvéru pre svoju sériu CPU modulov Electric MELSEC iQ-F, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.05.2023
CVE
CVE-2023-1424
IOC
Zasiahnuté systémy
CPU moduly MELSEC iQ-F Series vo verzii firmvéru staršej ako 1.290
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/256027
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-143-03

« Späť na zoznam