SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230529-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
MXsecurity – dve bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Moxa vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt MXsecurity, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvolenými prihlasovacími údajmi a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
22.05.2023
CVE
CVE-2023-33235, CVE-2023-33236
IOC
Zasiahnuté systémy
MXsecurity Series vo verzii staršej ako v1.0.1
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.moxa.com/en/support/product-support/security-advisory/mxsecurity-command-injection-and-hardcoded-credential-vulnerabilities
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-145-01
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-33235

« Späť na zoznam