SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230529-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
BOSCH Produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť BOSCH vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.05.2023
CVE
CVE-2021-26701, CVE-2023-28175, CVE-2023-32228
IOC
Zasiahnuté systémy
Bosch AMS
Bosch BIS
Bosch BVMS
Bosch BVMS Viewer
Bosch DIVAR IP 3000
Bosch DIVAR IP 7000 R2
Bosch DIVAR IP all-in-one 5000
Bosch DIVAR IP all-in-one 7000
Bosch DIVAR IP 7000 R1
Bosch DIVAR IP 7000 R2
Bosch DIVAR IP all-in-one 7000 R3
Bosch DIVAR IP all-in-one 4000
Bosch DIVAR IP all-in-one 6000

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE.

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-110112-bt.html
https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-025794-bt.html
https://psirt.bosch.com/security-advisories/bosch-sa-391095-bt.html

« Späť na zoznam