SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230529-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
D-Link D-View 8 – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť D-Link vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt D-View 8, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosť spočívajú v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému, vykonať škodlivý kód a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.05.2023
CVE
CVE-2023-32164, CVE-2023-32165, CVE-2023-32166, CVE-2023-32167, CVE-2023-32168, CVE-2023-32169
IOC
Zasiahnuté systémy
D-View 8 vo verzii staršej ako v2.0.1.28
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Výkonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10332
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-719/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-718/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-717/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-716/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-715/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-714/

« Späť na zoznam