SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230529-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Zyxel – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Zyxel vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.05.2023
CVE
CVE-2023-33009, CVE-2023-33010
IOC
Zasiahnuté systémy
ATP vo verzii staršej ako ZLD V5.36 Patch 2
USG FLEX vo verzii staršej ako ZLD V5.36 Patch 2
USG FLEX50(W)/USG20(W)-VPN vo verzii staršej ako ZLD V5.36 Patch 2
VPN vo verzii staršej ako ZLD V5.36 Patch 2
ZyWALL/USG vo verzii staršej ako ZLD V4.73 Patch 2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.zyxel.com/global/en/support/security-advisories/zyxel-security-advisory-for-multiple-buffer-overflow-vulnerabilities-of-firewalls
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/256161
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/256160

« Späť na zoznam