SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230531-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
TIBCO EBX Add-ons – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť TIBCO vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt TIBCO EBX Add-ons, ktorá opravuje dve bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.05.2023
CVE
CVE-2023-26215, CVE-2023-26216
IOC
Zasiahnuté systémy
TIBCO EBX Add-ons vo verzii staršej ako 4.5.17
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/256413
https://www.tibco.com/support/advisories/2023/05/tibco-security-advisory-may-25-2023-tibco-ebx-add-ons-cve-2023-26216
https://www.tibco.com/support/advisories/2023/05/tibco-security-advisory-may-23-2023-tibco-ebx-add-ons-cve-2023-26215

« Späť na zoznam