SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230912-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Dover Fueling Solutions MAGLINK LX – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Dover Fueling Solutions vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt MAGLINK LX – Web Console Configuration, ktorá opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi obísť mechanizmy autentifikácie, získať neoprávnený prístup do systému a spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.09.2023
CVE
CVE-2023-36497, CVE-2023-38256, CVE-2023-41256
IOC
Zasiahnuté systémy
MAGLINK LX 3 vo verzii staršej ako 3.4.2.2.6
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-23-250-01

« Späť na zoznam