SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230913-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
SAP produkty – viacero kritických bezpečnostných zraniteľností
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.09.2023
CVE
CVE-2021-41182, CVE-2021-41183, CVE-2021-41184, CVE-2022-41272, CVE-2023-24998, CVE-2023-25616, CVE-2023-37489, CVE-2023-40306, CVE-2023-40308, CVE-2023-40309, CVE-2023-40621, CVE-2023-40622, CVE-2023-40623, CVE-2023-40624, CVE-2023-40625, CVE-2023-41367, CVE-2023-41368, CVE-2023-41369, CVE-2023-42472
IOC
Zasiahnuté systémy
Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE.
Následky
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.sap.com/documents/2022/02/fa865ea4-167e-0010-bca6-c68f7e60039b.html
https://www.ramanean.com/cve-2023-40622-sap-businessobjects-business-intelligence-platform-promotion-m/

« Späť na zoznam