SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230913-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Dropbox Folder Share WP plugin- kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti WP pluginu Dropbox Folder Share.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.09.2023
CVE
CVE-2023-4488
IOC
Zasiahnuté systémy
Dropbox Folder Share vo verzii staršej ako 1.9.7
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, vzhľadom na nedostupnosť aktualizácií odporúčame do ich vydania zvážiť odinštalovanie predmetných pluginov a prípadný prechod na alternatívy bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/wordpress-plugins/dropbox-folder-share/dropbox-folder-share-197-unauthenticated-local-file-inclusion

« Späť na zoznam