SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230913-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Siemens produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Siemens vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú označené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.09.2023
CVE
CVE-2013-0340, CVE-2013-4235, CVE-2014-7209, CVE-2014-8625, CVE-2015-5895, CVE-2016-10228, CVE-2016-10739, CVE-2016-3189, CVE-2016-3709, CVE-2016-4658, CVE-2016-5131, CVE-2016-9318, CVE-2017-0663, CVE-2017-12424, CVE-2017-16931, CVE-2017-16932, CVE-2017-17512, CVE-2017-18258, CVE-2017-18551, CVE-2017-20002, CVE-2017-5715, CVE-2017-7375, CVE-2017-7376, CVE-2017-9047, CVE-2017-9048, CVE-2017-9049, CVE-2017-9050, CVE-2018-0495, CVE-2018-1000876, CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2018-12886, CVE-2018-13053, CVE-2018-14404, CVE-2018-14567, CVE-2018-16862, CVE-2018-18928, CVE-2018-19591, CVE-2018-19931, CVE-2018-19932, CVE-2018-20002, CVE-2018-20482, CVE-2018-20623, CVE-2018-20651, CVE-2018-20671, CVE-2018-20784, CVE-2018-20843, CVE-2018-20852, CVE-2018-20856, CVE-2018-25032, CVE-2018-5390, CVE-2018-5995, CVE-2019-1010022, CVE-2019-1010023, CVE-2019-1010024, CVE-2019-1010025, CVE-2019-1010180, CVE-2019-10160, CVE-2019-11091, CVE-2019-11190, CVE-2019-1125, CVE-2019-11360, CVE-2019-11477, CVE-2019-11478, CVE-2019-11479, CVE-2019-12290, CVE-2019-12749, CVE-2019-12900, CVE-2019-12904, CVE-2019-13057, CVE-2019-13272, CVE-2019-13565, CVE-2019-13627, CVE-2019-1551, CVE-2019-1559, CVE-2019-15601, CVE-2019-15666, CVE-2019-15847, CVE-2019-15902, CVE-2019-15903, CVE-2019-15916, CVE-2019-15921, CVE-2019-16056, CVE-2019-16168, CVE-2019-16905, CVE-2019-17498, CVE-2019-17543, CVE-2019-17594, CVE-2019-17595, CVE-2019-18224, CVE-2019-18276, CVE-2019-18348, CVE-2019-18805, CVE-2019-19037, CVE-2019-19126, CVE-2019-19242, CVE-2019-19244, CVE-2019-19317, CVE-2019-19447, CVE-2019-19462, CVE-2019-19603, CVE-2019-19645, CVE-2019-19646, CVE-2019-19767, CVE-2019-19880, CVE-2019-19906, CVE-2019-19923, CVE-2019-19924, CVE-2019-19925, CVE-2019-19926, CVE-2019-19956, CVE-2019-19959, CVE-2019-20054, CVE-2019-20079, CVE-2019-20218, CVE-2019-20367, CVE-2019-20388, CVE-2019-20636, CVE-2019-20795, CVE-2019-20812, CVE-2019-20907, CVE-2019-25013, CVE-2019-3855, CVE-2019-3856, CVE-2019-3857, CVE-2019-3858, CVE-2019-3859, CVE-2019-3860, CVE-2019-3861, CVE-2019-3862, CVE-2019-3863, CVE-2019-5010, CVE-2019-5018, CVE-2019-5094, CVE-2019-5188, CVE-2019-5435, CVE-2019-5436, CVE-2019-5443, CVE-2019-5481, CVE-2019-5482, CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2019-6293, CVE-2019-6488, CVE-2019-7146, CVE-2019-7148, CVE-2019-7149, CVE-2019-7150, CVE-2019-7309, CVE-2019-7664, CVE-2019-7665, CVE-2019-8457, CVE-2019-8980, CVE-2019-9169, CVE-2019-9636, CVE-2019-9674, CVE-2019-9740, CVE-2019-9923, CVE-2019-9936, CVE-2019-9937, CVE-2019-9947, CVE-2019-9948, CVE-2020-0305, CVE-2020-10029, CVE-2020-10531, CVE-2020-10543, CVE-2020-10690, CVE-2020-10720, CVE-2020-10732, CVE-2020-10766, CVE-2020-10767, CVE-2020-10768, CVE-2020-10769, CVE-2020-10878, CVE-2020-10942, CVE-2020-11501, CVE-2020-11565, CVE-2020-11655, CVE-2020-11656, CVE-2020-12049, CVE-2020-12062, CVE-2020-12114, CVE-2020-12243, CVE-2020-12659, CVE-2020-12723, CVE-2020-12762, CVE-2020-12826, CVE-2020-13434, CVE-2020-13435, CVE-2020-13529, CVE-2020-13630, CVE-2020-13631, CVE-2020-13632, CVE-2020-13776, CVE-2020-13777, CVE-2020-13871, CVE-2020-14145, CVE-2020-14314, CVE-2020-14381, CVE-2020-14871, CVE-2020-15358, CVE-2020-15437, CVE-2020-15778, CVE-2020-16166, CVE-2020-1712, CVE-2020-1751, CVE-2020-1752, CVE-2020-1968, CVE-2020-1971, CVE-2020-21913, CVE-2020-24394, CVE-2020-24659, CVE-2020-24977, CVE-2020-25211, CVE-2020-25212, CVE-2020-25220, CVE-2020-25284, CVE-2020-25641, CVE-2020-25668, CVE-2020-25670, CVE-2020-25671, CVE-2020-25672, CVE-2020-25673, CVE-2020-25692, CVE-2020-25704, CVE-2020-25705, CVE-2020-25709, CVE-2020-25710, CVE-2020-27618, CVE-2020-27777, CVE-2020-28196, CVE-2020-29361, CVE-2020-29362, CVE-2020-29363, CVE-2020-29369, CVE-2020-29562, CVE-2020-29573, CVE-2020-29660, CVE-2020-29661, CVE-2020-35448, CVE-2020-35525, CVE-2020-35527, CVE-2020-35536, CVE-2020-35537, CVE-2020-36221, CVE-2020-36222, CVE-2020-36223, CVE-2020-36224, CVE-2020-36225, CVE-2020-36226, CVE-2020-36227, CVE-2020-36228, CVE-2020-36229, CVE-2020-36230, CVE-2020-36312, CVE-2020-6096, CVE-2020-7595, CVE-2020-8169, CVE-2020-8177, CVE-2020-8231, CVE-2020-8284, CVE-2020-8285, CVE-2020-8286, CVE-2020-8315, CVE-2020-8428, CVE-2020-8492, CVE-2020-8620, CVE-2020-8621, CVE-2020-8622, CVE-2020-8623, CVE-2020-8624, CVE-2020-8625, CVE-2020-8694, CVE-2020-9327, CVE-2021-0937, CVE-2021-0941, CVE-2021-20193, CVE-2021-20223, CVE-2021-20227, CVE-2021-20231, CVE-2021-20232, CVE-2021-20269, CVE-2021-20305, CVE-2021-20317, CVE-2021-20320, CVE-2021-20321, CVE-2021-21120, CVE-2021-22555, CVE-2021-22600, CVE-2021-22876, CVE-2021-22890, CVE-2021-22897, CVE-2021-22898, CVE-2021-22901, CVE-2021-22922, CVE-2021-22923, CVE-2021-22924, CVE-2021-22925, CVE-2021-22926, CVE-2021-22945, CVE-2021-22946, CVE-2021-22947, CVE-2021-23839, CVE-2021-23840, CVE-2021-23841, CVE-2021-27212, CVE-2021-27218, CVE-2021-27219, CVE-2021-27645, CVE-2021-28041, CVE-2021-28153, CVE-2021-28363, CVE-2021-28831, CVE-2021-32292, CVE-2021-3326, CVE-2021-33294, CVE-2021-3347, CVE-2021-33560, CVE-2021-33574, CVE-2021-33655, CVE-2021-33909, CVE-2021-33910, CVE-2021-3428, CVE-2021-3450, CVE-2021-34556, CVE-2021-3516, CVE-2021-3517, CVE-2021-3518, CVE-2021-3520, CVE-2021-3537, CVE-2021-3541, CVE-2021-35477, CVE-2021-3580, CVE-2021-35942, CVE-2021-36084, CVE-2021-36085, CVE-2021-36086, CVE-2021-36087, CVE-2021-36222, CVE-2021-3655, CVE-2021-36690, CVE-2021-3679, CVE-2021-3711, CVE-2021-3712, CVE-2021-3732, CVE-2021-3743, CVE-2021-3753, CVE-2021-3759, CVE-2021-37600, CVE-2021-3772, CVE-2021-37750, CVE-2021-38160, CVE-2021-38199, CVE-2021-38209, CVE-2021-3826, CVE-2021-38300, CVE-2021-38578, CVE-2021-38604, CVE-2021-39633, CVE-2021-3997, CVE-2021-3998, CVE-2021-3999, CVE-2021-40365, CVE-2021-4037, CVE-2021-40490, CVE-2021-4083, CVE-2021-4122, CVE-2021-4135, CVE-2021-4154, CVE-2021-4157, CVE-2021-41617, CVE-2021-41864, CVE-2021-4197, CVE-2021-4203, CVE-2021-4209, CVE-2021-42373, CVE-2021-42374, CVE-2021-42375, CVE-2021-42376, CVE-2021-42377, CVE-2021-42378, CVE-2021-42379, CVE-2021-42380, CVE-2021-42381, CVE-2021-42382, CVE-2021-42383, CVE-2021-42384, CVE-2021-42385, CVE-2021-42386, CVE-2021-43396, CVE-2021-43618, CVE-2021-44693, CVE-2021-44694, CVE-2021-44695, CVE-2021-44733, CVE-2021-45469, CVE-2021-45485, CVE-2021-45486, CVE-2021-45868, CVE-2021-45960, CVE-2021-46143, CVE-2021-46828, CVE-2021-46848, CVE-2022-0001, CVE-2022-0002, CVE-2022-0171, CVE-2022-0563, CVE-2022-0644, CVE-2022-0778, CVE-2022-0812, CVE-2022-0847, CVE-2022-0850, CVE-2022-1011, CVE-2022-1012, CVE-2022-1015, CVE-2022-1016, CVE-2022-1184, CVE-2022-1271, CVE-2022-1292, CVE-2022-1304, CVE-2022-1343, CVE-2022-1434, CVE-2022-1462, CVE-2022-1473, CVE-2022-1679, CVE-2022-1852, CVE-2022-1882, CVE-2022-20421, CVE-2022-20422, CVE-2022-20566, CVE-2022-20572, CVE-2022-2068, CVE-2022-2078, CVE-2022-2097, CVE-2022-21123, CVE-2022-21125, CVE-2022-21166, CVE-2022-21233, CVE-2022-21505, CVE-2022-2153, CVE-2022-22576, CVE-2022-2274, CVE-2022-22822, CVE-2022-22823, CVE-2022-22824, CVE-2022-22825, CVE-2022-22826, CVE-2022-22827, CVE-2022-23218, CVE-2022-23219, CVE-2022-2327, CVE-2022-23308, CVE-2022-23852, CVE-2022-23990, CVE-2022-24350, CVE-2022-24351, CVE-2022-24407, CVE-2022-24448, CVE-2022-2503, CVE-2022-2509, CVE-2022-25235, CVE-2022-25236, CVE-2022-25313, CVE-2022-25314, CVE-2022-25315, CVE-2022-2585, CVE-2022-2586, CVE-2022-2588, CVE-2022-2602, CVE-2022-26373, CVE-2022-26488, CVE-2022-2663, CVE-2022-27405, CVE-2022-27666, CVE-2022-27774, CVE-2022-27775, CVE-2022-27776, CVE-2022-27778, CVE-2022-27779, CVE-2022-27780, CVE-2022-27781, CVE-2022-27782, CVE-2022-27943, CVE-2022-28321, CVE-2022-28391, CVE-2022-2905, CVE-2022-29155, CVE-2022-29275, CVE-2022-2959, CVE-2022-2978, CVE-2022-29824, CVE-2022-30065, CVE-2022-30115, CVE-2022-3028, CVE-2022-30283, CVE-2022-30694, CVE-2022-30772, CVE-2022-30774, CVE-2022-3104, CVE-2022-3115, CVE-2022-31243, CVE-2022-3169, CVE-2022-32205, CVE-2022-32206, CVE-2022-32207, CVE-2022-32208, CVE-2022-32221, CVE-2022-32250, CVE-2022-32296, CVE-2022-32469, CVE-2022-32470, CVE-2022-32471, CVE-2022-32475, CVE-2022-32477, CVE-2022-32953, CVE-2022-32954, CVE-2022-3303, CVE-2022-33906, CVE-2022-33907, CVE-2022-33908, CVE-2022-33982, CVE-2022-33984, CVE-2022-3435, CVE-2022-34918, CVE-2022-3521, CVE-2022-3524, CVE-2022-35252, CVE-2022-35260, CVE-2022-3534, CVE-2022-3545, CVE-2022-3564, CVE-2022-3565, CVE-2022-35737, CVE-2022-3586, CVE-2022-35893, CVE-2022-35894, CVE-2022-35895, CVE-2022-35896, CVE-2022-3594, CVE-2022-3606, CVE-2022-36123, CVE-2022-3621, CVE-2022-3625, CVE-2022-3628, CVE-2022-36280, CVE-2022-3629, CVE-2022-3633, CVE-2022-36338, CVE-2022-3635, CVE-2022-3646, CVE-2022-3649, CVE-2022-36879, CVE-2022-36946, CVE-2022-37434, CVE-2022-3821, CVE-2022-39158, CVE-2022-39188, CVE-2022-39190, CVE-2022-40303, CVE-2022-40304, CVE-2022-40307, CVE-2022-40674, CVE-2022-40768, CVE-2022-4095, CVE-2022-40982, CVE-2022-41218, CVE-2022-41222, CVE-2022-4129, CVE-2022-4139, CVE-2022-41674, CVE-2022-41849, CVE-2022-41850, CVE-2022-42010, CVE-2022-42011, CVE-2022-42012, CVE-2022-42328, CVE-2022-42329, CVE-2022-42432, CVE-2022-4269, CVE-2022-42703, CVE-2022-42719, CVE-2022-42720, CVE-2022-42721, CVE-2022-42722, CVE-2022-42895, CVE-2022-42896, CVE-2022-42898, CVE-2022-42915, CVE-2022-42916, CVE-2022-4304, CVE-2022-43680, CVE-2022-43750, CVE-2022-4378, CVE-2022-43958, CVE-2022-4450, CVE-2022-45044, CVE-2022-4662, CVE-2022-47518, CVE-2022-47520, CVE-2022-47929, CVE-2022-47946, CVE-2022-48303, CVE-2023-0179, CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2023-0361, CVE-2023-0394, CVE-2023-0464, CVE-2023-0465, CVE-2023-0466, CVE-2023-0590, CVE-2023-1073, CVE-2023-1077, CVE-2023-1095, CVE-2023-23454, CVE-2023-23455, CVE-2023-23559, CVE-2023-23914, CVE-2023-23915, CVE-2023-23916, CVE-2023-24329, CVE-2023-24932, CVE-2023-25136, CVE-2023-26607, CVE-2023-27373, CVE-2023-27533, CVE-2023-27534, CVE-2023-27535, CVE-2023-27536, CVE-2023-27537, CVE-2023-27538, CVE-2023-28484, CVE-2023-28766, CVE-2023-28831, CVE-2023-2898, CVE-2023-29469, CVE-2023-29491, CVE-2023-2953, CVE-2023-31041, CVE-2023-31248, CVE-2023-3141, CVE-2023-31436, CVE-2023-32233, CVE-2023-3268, CVE-2023-3338, CVE-2023-3389, CVE-2023-3390, CVE-2023-3446, CVE-2023-34969, CVE-2023-35001, CVE-2023-35945, CVE-2023-3609, CVE-2023-3610, CVE-2023-3611, CVE-2023-37246, CVE-2023-37247, CVE-2023-37248, CVE-2023-37374, CVE-2023-37375, CVE-2023-37376, CVE-2023-3776, CVE-2023-38070, CVE-2023-38071, CVE-2023-38072, CVE-2023-38073, CVE-2023-38074, CVE-2023-38075, CVE-2023-38076, CVE-2023-38679, CVE-2023-38680, CVE-2023-38681, CVE-2023-3935, CVE-2023-4004, CVE-2023-4015, CVE-2023-4016, CVE-2023-40724, CVE-2023-40725, CVE-2023-40726, CVE-2023-40727, CVE-2023-40728, CVE-2023-40729, CVE-2023-40730, CVE-2023-40731, CVE-2023-40732, CVE-2023-41032, CVE-2023-41033, CVE-2023-4128, CVE-2023-4147, CVE-2023-41846, CVE-2023-4273, CVE-2023-42898, CVE-2023-4304
IOC
Zasiahnuté systémy
Industrial Edge
JT2Go
OpenPCS
Parasolid
PSS(R)
QMS Automotive
RUGGEDCOM
SCALANCE
Security Configuration Tool (SCT)
Siemens produkty
SIMATIC
SIMIT
SIMOTION
SINAUT
SINEC
SINEMA
SINUMERIK
SIPLUS
SIPROTEC
Teamcenter Visualization
Tecnomatix Plant Simulation
TeleControl Server
TIA Administrator
TIM
Totally Integrated Automation Portal

Presnú špecifikáciu zasiahnutých verzií nájdete na odkazoch v časti ZDROJE.

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-981975.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-957369.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-831302.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-794697.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-787941.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-764801.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-712929.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-711309.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-587547.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-552874.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-478960.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-450613.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssb-439005.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-382653.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-322980.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-147266.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-190839.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-240541.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-264814.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-264815.html
https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-278349.html

« Späť na zoznam