SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230913-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Mozilla produkty – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Mozilla Foundation vydala bezpečnostné aktualizácie na produkty Mozilla, Mozilla ESR a Thunderbird, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených WebP súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je aktuálne aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.09.2023
CVE
CVE-2023-4863
IOC
Zasiahnuté systémy
Firefox vo verzii staršej ako 117.0.1
Firefox ESR vo verzii staršej ako 115.2.1
Firefox ESR vo verzii staršej ako 102.15.1
Thunderbird vo verzii staršej ako 102.15.1 a 115.2.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2023-40/#CVE-2023-4863

« Späť na zoznam