SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230918-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Saphira Connect – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Saphira vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Saphira Connect, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých dve sú označené ako kritické.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosť spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujä vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky eskalovať svoje privilégiá a následne získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.09.2023
CVE
CVE-2023-4661, CVE-2023-4662, CVE-2023-4663, CVE-2023-4664, CVE-2023-4665
IOC
Zasiahnuté systémy
Saphira Connect vo verzii staršej ako 9
Následky
Eskalácia privilégií
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.usom.gov.tr/bildirim/tr-23-0535
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266162

« Späť na zoznam