SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230918-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Microsoft Edge – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Edge, ktorá opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorenej webovej stránky eskalovať svoje privilégiá a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.09.2023
CVE
CVE-2023-36562, CVE-2023-36727, CVE-2023-36735
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Edge vo verzii staršej ako 117.0.2045.31
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-36735
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266170
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266169
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266168

« Späť na zoznam