SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230920-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
GitLab EE – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári platformy GitLab EE vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.09.2023
CVE
CVE-2023-5009
IOC
Zasiahnuté systémy
GitLab EE vo verzii staršej ako 16.2.7, 16.3.4
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/266347
https://about.gitlab.com/releases/2023/09/18/security-release-gitlab-16-3-4-released/#attacker-can-abuse-scan-execution-policies-to-run-pipelines-as-another-user

« Späť na zoznam