SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20230921-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
wpDiscuz WordPress plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu wpDiscuz vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.09.2023
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
wpDiscuz vo verzii staršej ako 7.6.6
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://patchstack.com/database/vulnerability/wpdiscuz/wordpress-wpdiscuz-plugin-7-6-5-unauthenticated-sql-injection-vulnerability
https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/wordpress-plugins/wpdiscuz/wpdiscuz-765-unauthenticated-sql-injection

« Späť na zoznam