SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231116-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe produkty – tri kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje portfólio produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých tri sú oznčené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť sa nachádza v programe ColdFusion, spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.11.2023
CVE
CVE-2023-22268, CVE-2023-22272, CVE-2023-22273, CVE-2023-22274, CVE-2023-22275, CVE-2023-26347, CVE-2023-26368, CVE-2023-44324, CVE-2023-44325, CVE-2023-44326, CVE-2023-44327, CVE-2023-44328, CVE-2023-44329, CVE-2023-44330, CVE-2023-44331, CVE-2023-44332, CVE-2023-44333, CVE-2023-44334, CVE-2023-44335, CVE-2023-44336, CVE-2023-44337, CVE-2023-44338, CVE-2023-44339, CVE-2023-44340, CVE-2023-44341, CVE-2023-44342, CVE-2023-44343, CVE-2023-44344, CVE-2023-44345, CVE-2023-44346, CVE-2023-44347, CVE-2023-44348, CVE-2023-44350, CVE-2023-44351, CVE-2023-44352, CVE-2023-44353, CVE-2023-44355, CVE-2023-44356, CVE-2023-44357, CVE-2023-44358, CVE-2023-44359, CVE-2023-44360, CVE-2023-44361, CVE-2023-44365, CVE-2023-44366, CVE-2023-44367, CVE-2023-44371, CVE-2023-44372, CVE-2023-47040, CVE-2023-47041, CVE-2023-47042, CVE-2023-47043, CVE-2023-47044, CVE-2023-47046, CVE-2023-47047, CVE-2023-47048, CVE-2023-47049, CVE-2023-47050, CVE-2023-47051, CVE-2023-47052, CVE-2023-47053, CVE-2023-47054, CVE-2023-47055, CVE-2023-47056, CVE-2023-47057, CVE-2023-47058, CVE-2023-47059, CVE-2023-47060, CVE-2023-47066, CVE-2023-47067, CVE-2023-47068, CVE-2023-47069, CVE-2023-47070, CVE-2023-47071, CVE-2023-47072, CVE-2023-47073
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe ColdFusion
Adobe RoboHelp Server
Adobe Acrobat and Reader
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Bridge
Adobe FrameMaker Publishing Server
Adobe InCopy
Adobe Animate
Adobe Dimension
Adobe Media Encoder
Adobe Audition
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effects

Presnú špecifikáciu jednotlivých zasiahnutých produktov nájdete na odkazoch v časti ZDROJE

Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb23-52.html
https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects/apsb23-66.html
https://helpx.adobe.com/security/products/premiere_pro/apsb23-65.html
https://helpx.adobe.com/security/products/audition/apsb23-64.html
https://helpx.adobe.com/security/products/media-encoder/apsb23-63.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dimension/apsb23-62.html
https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb23-61.html
https://helpx.adobe.com/security/products/incopy/apsb23-60.html
https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb23-58.html
https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb23-57.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb23-56.html
https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb23-55.html
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb23-54.html
https://helpx.adobe.com/security/products/robohelp-server/apsb23-53.html

« Späť na zoznam