SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231128-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Pandora FMS – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári monitorovacej platformy Pandora FMS vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností, z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami administrátora prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky eskalovať svoje privilégiá a následne spôsobiť úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.11.2023
CVE
CVE-2023-41786, CVE-2023-41787, CVE-2023-41788, CVE-2023-41789, CVE-2023-41790, CVE-2023-41791, CVE-2023-41792, CVE-2023-41806, CVE-2023-41807, CVE-2023-41808, CVE-2023-41810, CVE-2023-41811, CVE-2023-41812, CVE-2023-4677
IOC
Zasiahnuté systémy
Pandora FMS vo verzii staršej ako 774
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Vykonanie škodlivého kódu
Zneprístupnenie služby
Eskalácia privilégií
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://pandorafms.com/en/security/common-vulnerabilities-and-exposures/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272169
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272167
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272170
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272171
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/272172

« Späť na zoznam