SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231207-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
MW WP Form – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu MW WP Form vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.12.2023
CVE
CVE-2023-6316
IOC
Zasiahnuté systémy
MW WP Form vo verzii staršej ako 5.0.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/wordpress-plugins/mw-wp-form/mw-wp-form-501-unauthenticated-arbitrary-file-upload

« Späť na zoznam