SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20231207-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.3
Identifikátor
WordPress Couponis Demo Plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu Couponis Demo vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.12.2023
CVE
CVE-2023-49750
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress Couponis Demo Plugin vo verzii staršej ako 2.2
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Vykonanie škodlivého kódu
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://patchstack.com/database/vulnerability/couponis-demo/wordpress-couponis-affiliate-submitting-coupons-wordpress-theme-theme-3-1-7-sql-injection-vulnerability

« Späť na zoznam