SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240131-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk Service Platform – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FactoryTalk Service Platform, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať autentifikačný token a prihlásiť sa pomocou neho do iného FTSP priečinka, následne získať používateľské údaje, modifikovať nastavenia a získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
30.01.2024
CVE
CVE-2024-21917
IOC
Zasiahnuté systémy
FactoryTalk Service Platform vo verzii staršej ako v6.4
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu. Ak je potrebný vzdialený prístup, použite virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Administrátorom odporúčame filtrovať sieťovú komunikáciu bezpečnostnými prvkami sieťovej infraštruktúry.
Zdroje
https://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-030-06

« Späť na zoznam