SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240228-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Addon Library WP Plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti WordPress pluginu Addon Library.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1710 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi s právomocami používateľa prostredníctvom zaslania špeciálne vytvoreného súboru získať neoprávnený prístup k citlivým údajom, vykonať neoprávnené zmeny v systéme a spôsobiť zneprístupnenie služby. Predmetný plugin už nie je naďalej udržiavaný.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.2.2024
CVE
CVE-2024-1710
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress Addon Library Plugin vo všetkých verziách
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin. V prípade, že áno, odporúčame prejsť na iný produkt s platnou podporou (predmetný produkt už nie je udržiavaný).
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom alebo vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://patchstack.com/database/vulnerability/addon-library/wordpress-addon-library-plugin-1-3-76-missing-authorization-to-authenticated-subscriber-arbitrary-file-upload-vulnerability

« Späť na zoznam