SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240229-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
NotificationX WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári WordPress pluginu NotificationX vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1698 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie (zneužitie parametru ‚type‘) vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.2.2024
CVE
CVE-2024-1698
IOC
Zasiahnuté systémy
WordPress NotificationX plugin vo verzii staršej ako 2.8.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://patchstack.com/database/vulnerability/notificationx/wordpress-notificationx-plugin-2-8-2-unauthenticated-sql-injection-vulnerability
https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/wordpress-plugins/notificationx/notificationx-best-fomo-social-proof-woocommerce-sales-popup-notification-bar-plugin-with-elementor-282-unauthenticated-sql-injection

« Späť na zoznam