SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240328-06

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Argo CD – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári nástroja Argo CD vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje tri bezpečnostné zraniteľnosti z ktorých jedna je označená ako kritická.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-21652 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom útoku hrubou silou získať úplnú kontrolu nad systémom.
Zneužitím ostatných bezpečnostných zraniteľností možno vykonať neoprávnené zmeny v systéme a zneprístupnenie služby.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.3.2024
CVE
CVE-2024-21662, CVE-2024-21652, CVE-2024-21661
IOC
Zasiahnuté systémy
Argo CD vo verzii staršej ako 2.8.13, 2.9.9 a 2.10.4
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby

Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť získanie prístupu k citlivým údajom, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ktrust.io/post/unveiling-new-vulnerabilities-in-argocd-a-ktrust-research-insight
https://github.com/argoproj/argo-cd/security/advisories/GHSA-x32m-mvfj-52xv
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21652
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21662
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-21661
https://github.com/argoproj/argo-cd/releases
https://www.infosecurity-magazine.com/news/three-vulnerabilities-uncovered/

« Späť na zoznam