SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240328-08

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Create by Mediavine WP plugin – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Vývojári Create by Mediavine pluginu pre WordPress vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-1711 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injekcie vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
19.3.2024
CVE
CVE-2024-1711
IOC
Zasiahnuté systémy
Create by Mediavine vo verzii staršej ako 1.9.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Odporúčame uistiť sa, či Vaše webové stránky a aplikácie založené na redakčnom systéme WordPress nevyužívajú predmetný plugin v zraniteľnej verzii. V prípade, že áno, bezodkladne zabezpečte aktualizáciu redakčného systému a všetkých používaných pluginov na aktuálne verzie bez známych bezpečnostných zraniteľností.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.wordfence.com/threat-intel/vulnerabilities/wordpress-plugins/mediavine-create/create-by-mediavine-194-unauthenticated-sql-injection-via-id
https://wordpress.org/plugins/mediavine-create/

« Späť na zoznam