SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240418-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
OpenMetadata – dve kritické bezpečnostné zraniteľnosti
Popis
Vývojári open source platformy OpenMetadata vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností z ktorých sú dve označené ako kritické.
Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-28255 spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov komponentu JwtFilter a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne vytvorenej požiadavky získať úplnú kontrolu nad systémom.
Zneužitím ostatných bezpečnostných zraniteľností možno vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.4.2024
CVE
CVE-2024-28255, CVE-2024-28847, CVE-2024-28253, CVE-2024-28848, CVE-2024-28254
IOC
SHA-256: 7c6f0bae1e588821bd5d66cd98f52b7005e054279748c2c851647097fa2ae2df
SHA-256: 19a63bd5d18f955c0de550f072534aa7a6a6cc6b78a24fea4cc6ce23011ea01d
SHA-256: 31cd1651752eae014c7ceaaf107f0bf8323b682ff5b24c683a683fdac7525bad
IP: 8[.]222[.]144[.]60
IP: 61[.]160[.]194[.]160
IP: 8[.]130[.]115[.]208
Zasiahnuté systémy
OpenMetadata vo verzii staršej ako 1.3.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom a používateľom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2024/04/17/attackers-exploiting-new-critical-openmetadata-vulnerabilities-on-kubernetes-clusters/
https://www.darkreading.com/cloud-security/active-kubernetes-rce-attack-relies-on-known-openmetadata-vulns
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/285661

« Späť na zoznam