SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20240506-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP:CLEAR
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Linksys E5000 routers – kritická bezpečnostná zraniteľnosť
Popis
Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritickej zraniteľnosti v routroch Linksys série E5000.
Kritická bezpečnostná zraniteľnosť s identifikátorom CVE-2024-33789 spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom injekcie špeciálne upravených príkazov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zneužitím druhej bezpečnostnej zraniteľnosti možno vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Na uvedené zraniteľnosti je v súčasnosti voľne dostupný Proof-of-Concept kód.
Dátum prvého zverejnenia varovania
6.5.2024
CVE
CVE-2024-33788, CVE-2024-33789
IOC
Zasiahnuté systémy
Linksys E5600 vo verzii staršej ako v1.1.0.26 (vrátane)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame sledovať stránku výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
SK-CERT administrátorom odporúča venovať osobitnú pozornosť aktualizácii firmvéru, nie len aplikačnému softvéru.
Zdroje
https://gbhackers.com/linksys-router-flaw-command-injection/
https://www.tenable.com/cve/CVE-2024-33789
https://github.com/ymkyu/CVE/tree/main/CVE-2024-33789
https://www.linksys.com/support-article?articleNum=47706
https://www.linksys.com/Linksys-products-end-of-life.html

« Späť na zoznam