SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200511-05

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor Google Android viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód v kontexte privilegovaného procesu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200511-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.1 Identifikátor SAE IT-systems FW-50 Remote Telemetry Unit (RTU) kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť SAE IT-systems vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt FW-50 RTU, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200511-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech WebAccessNode kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccessNode, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200511-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor WordPress zásuvné moduly viacero zraniteľností Popis Vývojári WordPress zásuvných modulov LearnPress, LearnDash, LifterLMS a Elementor Pro vydali bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200511-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Salt kritické zraniteľnosti Popis Vývojári konfiguračného nástroja Salt vydali bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200429-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie na svoje produkty Bridge, Illustrator a Magento, ktoré opravujú 35 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 25 je označených ako kritických. Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200427-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Squid zraniteľnosť Popis Vývojári Squid vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravenej požiadavky vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého zverejnenia varovania 23.04.2020…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200427-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Sophos XG Firewall zero-day zraniteľnosť Popis Spoločnosť Sophos vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty XG Firewall, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom SQL injection útoku získať neoprávnený prístup k citlivým údajom. Zraniteľnosť je v…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200423-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor IBM Spectrum Protect Server zraniteľnosť Popis Spoločnosť IBM vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Spectrum Protect Server, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii SmIsValidVerbEx je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200423-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor IBM Data Risk Manager (IDRM) kritické zero-day zraniteľnosti Popis Bezpečnostný výskumník informoval o kritických zero-day zraniteľnostiach v produkte IBM Data Risk Manager (IDRM). Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…