SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190625-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cesanta Mongoose viacero kritických zraniteľností Popis Bezpečnostní výskumníci zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v knižnici Cesanta Mongoose. Uvedená knižnica umožňuje aplikáciám poskytovať služby webového servera. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190620-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.3 Identifikátor Cisco produkty viacero zraniteľností Popis Spoločnosť Cisco vydala aktualizácie na väčšie množstvo svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Digital Network Architecture (DNA) Center je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje neautentifikovanému útočníkovi, nachádzajúcemu sa v rovnakom sieťovom segmente, získať…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190620-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Advantech WebAccess SCADA kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Advantech vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebAccess/SCADA, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosť. Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nesprávnym spracovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190620-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Zraniteľnosť Wi-Fi zosilňovačov TP-Link Popis Spoločnosť TP-Link vydala bezpečnostné aktualizácie pre svoje zosilňovače Wi-Fi signálu RE350, RE365, RE500 a RE650, ktoré opravujú kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190620-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Oracle WebLogic kritická zraniteľnosť Popis Spoločnosť Oracle vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WebLogic, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť v komponente XMLDecoder. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených HTTP požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190619-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Mozilla Firefox kritická zero-day zraniteľnosť Popis Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú kritickú zero-day zraniteľnosť v internetových prehliadačoch Firefox a Firefox ESR. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nesprávnej manipulácii JavaScript objektov v rámci funkcie Array.pop a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-04

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Microsoft zraniteľnosti Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 88 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 21 je označených ako kritických. Najvážnejšie kritické zraniteľnosti v komponente HYPER-V a umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému….

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe Cold Fusion kritické zraniteľnosti Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Cold Fusion, ktorá opravuje viacero kritických bezpečnostných zraniteľností. Bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Adobe Campaign zraniteľnosti Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Campaign, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Najzávažnejšia kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dátum prvého…

SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20190618-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor BD Alaris Gateway Workstation a Web Browser zraniteľnosti Popis Spoločnosť Becton, Dickinson and Company vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty Alaris Gateway Workstation a Alaris Gateway Workstation Web Browser, ktoré opravujú bezpečnostné zraniteľnosti. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému…