Bezpečnostné varovanie V20171031-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 10.0   Identifikátor Oracle Security Alert Advisory – Oracle Identity Manager   Popis Spoločnosť Oracle vydala bezpečnostnú aktualizáciu pre svoj produkt Oracle Identity Manager, ktorá opravuje kritickú zraniteľnosť v Oracle Identity Manager, podsystéme Oracle Fusion Middleware. Prostredníctvom sieťového (http) útoku môže dôjsť k neautorizovanému ovládnutiu systému.   Dátum…

Bezpečnostné varovanie V20171025-01V

Dôležitosť Vysoká Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre –   Identifikátor Bad Rabbit ransomware   Popis Viacero bezpečnostných firiem upozornilo na aktívne prebiehajúcu kampaň využívajúcu nový ransomware Bad Rabbit. Malware sa prvotne šíri pomocou sociálneho inžinierstva, formou web stránok ponúkajúcich falošnú aktualizáciu na Adobe Flash player, resp. drive- by útokom, ktorý škodlivý program stiahne na používateľské…

Bezpečnostné varovanie V20171019-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 9.9   Identifikátor Cisco Cloud Services Platform 2100 Unauthorized Access Vulnerability   Popis Zraniteľnosť vo webovej konzole platformy Cisco Cloud Services Platform (CSP) 2100 by mohla umožniť autentifikovanému vzdialenému útočníkovi vykonávať škodlivé operácie nad službami alebo virtuálnymi počítačmi (VM). Táto chyba je spôsobená nedostatkami vo vytváraní určitých autentifikačných…

Bezpečnostné varovanie V20171018-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 9.0   Identifikátor Zraniteľnosť v RSA knižnici spoločnosti Infineon   Popis RSA knižnica spoločnosti Infineon verzie 1.02.013 vo firmvéri softvéru Infineon Trusted Platform Module (TPM) – verzie pred 0000000000000422 – 4.34, pred 000000000000062b – 6.43 a pred 0000000000008521 – 133.33, nesprávne generuje RSA kľúče, čo môže spôsobiť, že…

Bezpečnostné varovanie V20171016-01V

Dôležitosť Vysoká Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 8.1   Identifikátor WPA2 Critical Vulnerability   Popis V protokoloch WPA a WPA2 (Wi-Fi Protected Access II protocol) bola objavená kritická zraniteľnosť, ktoré umožňujú útočníkovi vykonať útok “KRACK” (key reinstallation attack). Protokol WPA2 sa používa ako štandardný nástroj na zabezpečenie Wi-Fi spojenia medzi zariadením a klientom. Jedinou alternatívou…

Bezpečnostné varovanie V20171003-04K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 9.8   Identifikátor Cisco IOS and IOS XE Software DHCP Remote Code Execution Vulnerability   Popis DHCP relay server v softvéri Cisco IOS a Cisco IOS XE obsahuje chybu, ktorá by mohla umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi vykonať ľubovoľný kód a získať plnú kontrolu nad zraniteľným systémom. Útočník by…

Bezpečnostné varovanie V20171003-03K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 9.9   Identifikátor Cisco IOS XE Software Web UI Privilege Escalation Vulnerability   Popis Zraniteľnosť vo webovom používateľskom rozhraní (web UI) softvéru Cisco IOS XE by mohla umožniť autentifikovanému, vzdialenému útočníkovi, aby zvýšil svoje privilégiá na zraniteľnom zariadení. Zraniteľnosť je spôsobená nesprávnym predvoleným nastavením povolenia pre nových používateľov,…

Bezpečnostné varovanie V20171003-02K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 10   Identifikátor Cisco IOS XE Software Web UI REST API Authentication Bypass Vulnerability   Popis Zraniteľnosť rozhrania REST API webového používateľského rozhrania (web UI) softvéru Cisco IOS XE môže umožniť neoverenému vzdialenému útočníkovi obísť autentifikáciu na API REST webového používateľského rozhrania zraniteľného softvéru. Zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným…

Bezpečnostné varovanie V20171003-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE CVSS Skóre 10   Identifikátor Dnsmasq Vulnerabilities   Popis Security odborníci zo spoločnosti Google objavili kritické zraniteľnosti v softvéri Dnsmasq, ktorý je široko používaný vo veľkom množstve zariadení, pričom ide o open-source softvér. Dnsmasq poskytuje sieťovú infraštruktúru pre malé siete: DNS, DHCP a TFTP server. Tiež sa široko používa v…

Bezpečnostné varovanie V20170921-01V

Dôležitosť Kritická Klasifikácia TLP WHITE   Identifikátor WordPress critical vulnerabilities   Popis Spoločnosť WordPress vydala aktualizáciu svojho Content Management Systému (CMS) na verziu 4.8.2, nakoľko v predošlej verzii bolo zistených niekoľko kritických zraniteľností: 1. Premenná $wpdb->prepare() môže vytvoriť neočakávané a nebezpečné dopyty vedúce k potenciálnemu SQL injection (SQLi). 2. V oEmbed bola objavená cross-site scripting…