Bezpečnostné varovanie V20181013-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10 Identifikátor NUUO NVRmini2 and NVRsolo Remote Code Execution Vulnerabilities Popis Spoločnosť NUUO vydala bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritické bezpečnostné zraniteľnosti v sieťových videorekordéroch NVRmini2 a NVRsolo. Prvú zraniteľnosť by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol zneužiť na vyvolanie pretečenia zásobníka a vykonanie škodlivého kódu s následkom úplného narušenia dôvernosti,…

Bezpečnostné varovanie V20181002-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Critical Vulnerabilities in Adobe Acrobat and Reader (APSB18-30) Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Adobe Acrobat a Reader, ktoré opravujú 85 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 46 je označených ako kritických. Najvážnejšie kritické zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať…

Bezpečnostné varovanie V20180928-03

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Emerson AMS Device Manager Vulnerability Popis Spoločnosť Emerson vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt AMS Device Manager, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Bližšie nešpecifikovaná kritická bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom špeciálne upraveného skriptu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti…

Bezpečnostné varovanie V20180928-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Fuji Electric Alpha5 Smart Loader Zero Day Vulnerability Popis Bezpečnostní výskumníci zo Zero Day Initiative zverejnili informácie o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte Fuji Electric Alpha5 Smart Loader. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených…

Bezpečnostné varovanie V20180928-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Fuji Electric FRENIC Zero Day Vulnerabilities Popis Bezpečnostní výskumníci zo Zero Day Initiative zverejnili informácie o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte Fuji Electric FRENIC. Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnom overovaní používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených FNC súborov spôsobiť pretečenie…

Bezpečnostné varovanie V20180926-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Cisco Video Surveillance Manager Appliance Default Password Vulnerability Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Video Surveillance Manager, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť. Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného administrátorského účtu s predvoleným heslom v niektorých verziách softvéru a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi získať…

Bezpečnostné varovanie V20180926-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Rockwell Automation RSLinx Classic Vulnerability Popis Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt RSLinx Classic, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť je spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených CIP paketov na porte 44818…

Bezpečnostné varovanie V20180918-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor NUUO Peekaboo Zero-Day Vulnerability Popis Bezpečnostní výskumníci zo spoločnosti Tenable informujú o nájdení kritickej zero-day zraniteľnosti vo firmvéri sieťových video rekordérov (NVR) spoločnosti NUUO. Kritická bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov vo funkcii cgi_system a umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a následne…

Bezpečnostné varovanie V20180917-02

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Intel Data Center Manager Arbitrary Code Execution Vulnerability Popis Spoločnosť Intel vydala bezpečnostnú aktualizáciu, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť v produkte Intel Data Center Manager. Bližšie nešpecifikovanú zraniteľnosť v Reference UI by vzdialený neautentifikovaný útočník prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených požiadaviek mohol zneužiť na vykonanie škodlivého kódu…

Bezpečnostné varovanie V20180917-01

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre – Identifikátor Pektron Clone Key Fobs Vulnerability Popis Spoločnosť Tesla vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje automobily Tesla Model S, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť v elektronických kľúčoch Pektron. Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená použitím nevhodného šifrovacieho algoritmu a umožňuje vzdialenému útočníkovi prostredníctvom brute-force útoku prelomiť šifrovaciu ochranu elektronických kľúčov a…