Bezpečnostné varovanie V20180215-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Dell EMC VMAX Virtual Appliance Manager Multiple Vulnerabilities Popis Spoločnosť Dell EMC vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú zraniteľnosti v produkte Dell EMC VMAX Virtual Appliance Manager.Najkritickejšia zraniteľnosť spočíva v existencii zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a vzdialený neautentifikovaný útočník by ju mohol zneužiť na získanie…

Bezpečnostné varovanie V20180214-02K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Microsoft Security Update February Popis Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie pre svoje produkty, ktoré opravujú 50 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 14 je označených ako kritických. Najvážnejšie sú bezpečnostné zraniteľnosti v MS Outlook, internetovom prehliadači Edge a skriptovacích enginoch využívaných v Edge a Internet Explorer. Kritické zraniteľnosti…

Bezpečnostné varovanie V20180214-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Security updates available for Adobe Acrobat and Reader Popis Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Acrobat a Acrobat Reader, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.Bezpečnostné zraniteľnosti by vzdialený neautentifikovaný útočník mohol prostredníctvom podvrhnutých špeciálne upravených súborov zneužiť na vykonanie škodlivého kódu alebo eskaláciu privilégií…

Bezpečnostné varovanie V20180212-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor Broadcom WiFi Buffer Overflow Vulnerability Popis Spoločnosť Lenovo informovala o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach v ovládači BCM4356 v bezdrôtových sieťových kartách spoločnosti Broadcom. Bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému útočníkovi prostredníctvom radio resource management (RMM) a over-the-air Fast Transition požiadaviek spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód a…

Bezpečnostné varovanie V20180202-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.6 Identifikátor Zero day vulnerability in Adobe Flash Player Popis Spoločnosť Adobe vydala varovanie týkajúce sa kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti vo svojom produkte Adobe Flash Player, ktorú môže vzdialený útočník zneužiť na vykonanie škodlivého kódu a získanie úplnej kontroly nad systémom.Uvedená zraniteľnosť je v súčasnej dobe aktívne zneužívaná útočníkmi….

Bezpečnostné varovanie V20180130-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Cisco Adaptive Security Appliance Remote Code Execution and Denial of Service Vulnerability Popis Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), používaný v mnohých zariadeniach. Bezpečnostná aktualizácia rieši kritickú zraniteľnosť v Secure Sockets Layer (SSL) VPN. Vzdialený útočník by mohol zasielaním…

Bezpečnostné varovanie V20180124-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.0 Identifikátor Mozilla Foundation Security Advisory Popis Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie, ktoré riešia 33 zraniteľností v produktoch Firefox a Firefox ESR, z ktorých 3 označuje ako kritické. Zneužitím týchto zraniteľností by útočník mohol neoprávnene získať kontrolu nad zasiahnutým systémom, vykonať škodlivý kód a získať prístup k citlivým…

Bezpečnostné varovanie V20180117-02K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.8 Identifikátor HPE Integrated Lights-Out 2 Multiple Remote Vulnerabilities Popis Spoločnosť Hewlett Packard vydala na svoj produkt Integrated Lights-Out 2 (iLO 2) bezpečnostné aktualizáciu, ktorá rieši viaceré kritické zraniteľnosti. Zraniteľnosti by vzdialený útočník mohol zneužiť na obídenie mechanizmov autentifikácie, vykonanie škodlivého kódu a získanie úplnej kontroly nad systémom….

Bezpečnostné varovanie V20180117-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 10.0 Identifikátor Oracle Critical Patch Update Advisory Popis Spoločnosť Oracle vydala súbor bezpečnostných aktualizácií, ktoré riešia 237 zraniteľností v ich produktovom portfóliu. Najzávažnejšie sú kritické zraniteľnosti prítomné v produktoch Virtualization, E-Business Suite, Fusion Middleware, Java SE, MySQL, Retail Applications, Sun Systems a Supply Chain. Uvedené zraniteľnosti by vzdialený…

Bezpečnostné varovanie V20180112-01K

Dôležitosť Kritická Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE CVSS Skóre 9.9 Identifikátor VMware Workstation and Fusion Use-After-Free Vulnerability Popis Spoločnosť VMware vydala na svoje produkty bezpečnostné aktualizácie, ktoré opravujú viaceré bezpečnostné zraniteľnosti. Najvážnejšia bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nesprávnom spracovaní Ipv6 paketov vo funkcii Network Address Translation (NAT) v produktoch VMware Workstation a Fusion. Uvedená zraniteľnosť umožňuje vzdialenému autentifikovanému…