Európska komisia spustila výberové konanie na post vedúceho oddelenia CERT-EU

Európska komisia organizuje externé výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA pre tím reakcie na núdzové počítačové situácie v európskych inštitúciách, orgánoch a agentúrach CERT-EU.

CERT-EU sídli v Bruseli a zvyšuje bezpečnosť infraštruktúry informačných a komunikačných technológií všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Podporuje prevenciu incidentov, odhaľovanie, zmierňovanie a reakcie, pričom pôsobí v úlohe centra na koordináciu výmeny informácií o kybernetickej bezpečnosti a reakcie na incidenty.

Uzávierka prihlášok je dňa 19.02.2018. Bližšie informácie nájdete v odkaze.

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/vacancy-head-unit-computer-emergency-response-team-eu-institutions-bodies-and-agencies-cert-eu_en

 


« Späť na zoznam